Διαδικτυακή κοινότητα


Μια διαδικτυακή κοινότητα προβολής των κήπων των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, ανταλλαγής ιδεών και παροχής πληροφοριών για θέματα σχετικά με τους σχολικούς κήπους.

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης για το σχολικό κήπο - περιαστικό πράσινο

Επισημαίνουμε στους εκπαιδευτικούς Ε΄- Στ΄ τάξης που προτίθενται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχετικό με το σχολικό κήπο ή/και το αστικό πράσινο το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης με θέμα "Ο κήπος του Κ.Π.Ε. - το πράσινο στην πόλη" που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Ε΄-ΣΤ΄ τάξης. Για τον προγραμματισμό της επίσκεψής σας στο Κ.Π.Ε. παρακαλείσθε όπως υποβάλετε τη σχετική αίτηση διά του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.