Διαδικτυακή κοινότητα


Μια διαδικτυακή κοινότητα προβολής των κήπων των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, ανταλλαγής ιδεών και παροχής πληροφοριών για θέματα σχετικά με τους σχολικούς κήπους.

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

Ο κήπος του ΚΠΕ – το πράσινο στην πόλη»: μεθοδολογική και εννοιολογική ανάλυση του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΚΠΕ Αργυρούπολης

Το ΚΠΕ Αργυρούπολης, αξιοποιώντας τη δημιουργία του εκπαιδευτικού κήπου, η οποία ακολούθησε την ίδρυση του το 1995, εγκαινίασε τη σχολική χρονιά 2014-2015 εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τους κήπους με μεσογειακά φυτά και το αστικό πράσινο. Με τη συστημική διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν στη δημιουργία χώρων πρασίνου και με αφετηρία τη βασική βιολογική γνώση της ανάπτυξης και του οικολογικού ρόλου των φυτών, επιδιώκεται οι μαθητές/-τριες να αναπτύξουν μια συνολική θεώρηση που θα τους/τις βοηθήσει να αξιολογήσουν τη χρήση φυτών της ελληνικής χλωρίδας για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους στην πόλη. Η μεθοδολογία του προγράμματος ακολουθεί τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής, βιωματικής και ενταγμένης σε πλαίσιο μάθησης και εμπεριέχει ποικιλία διδακτικών τεχνικών όπως μελέτη πεδίου, περιβαλλοντικό μονοπάτι, διεξαγωγή πειραμάτων, εμπλουτισμένη εισήγηση, κ.ά. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος τονίζεται η αναγκαιότητα για ανάληψη δράσης ώστε οι πολίτες που ζουν σε αστικό περιβάλλον να συνειδητοποιήσουν την οικολογική και κοινωνική αξία του πρασίνου στην πόλη και να αναλάβουν την ευθύνη για τη διαφύλαξη και την ενίσχυση του με οικολογικά κυρίως κριτήρια. Δείτε τη σχετική εισήγηση των στελεχών του ΚΠΕ Αργυρούπολης στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου